Accueil Brèves Plan du site Contact Admin


COLISEE Articles
comité pour l’information sur l’Europe de l’Est
   
 
 
[ Imprimer cet article ]


Les députés du Parlement lituanien (Seimas), 2000-2004


dimanche 18 juillet 2004

-  1. Vilija ALEKNAITÉ ABRAMIKIENÉ (depuis 08/17/2004)
-  2. Ona BABONIENń
-  3. Gintautas BABRAVIâIUS
-  4. Zigmantas BALâYTIS
-  5. Dailis Alfonsas BARAKAUSKAS
-  6. Vydas BARAVYKAS
-  7. Mindaugas BASTYS
-  8. Antanas BAURA
-  9. Juozas BERNATONIS
-  10. Kazys BOBELIS
-  11. Bronius BRADAUSKAS
-  12. Jonas BUDREVIâIUS
-  13. Sigita BURBIENÉ
-  14. Stanislovas BUKEVIâIUS
-  15. Algirdas BUTKEVIâIUS
-  16. Jonas âEKUOLIS
-  17. Jonas âIULEVIâIUS
-  18. Gediminas DALINKEVIâIUS
-  19. Irena DEGUTIENÉ
-  20. Sergej DMITRIJEV
-  21. Vytautas EINORIS
-  22. Vasilij FIODOROV
-  23. Késtutis GLAVECKAS
-  24. Petras GRAÎULIS
-  25. Valentinas GREIâIĚNAS
-  26. Algirdas GRICIUS
-  27. Algimantas Valentinas INDRIĚNAS
-  28. Gediminas JAKAVONIS
-  29. Povilas JAKUâIONIS
-  30. Jonas JUâAS
-  31. Rasa JUKNEVIâIENÉ
-  32. Juratň JUOZAITIENÉ
-  33. Jonas JURKUS
-  34. âeslovas JURˇńNAS
-  35. Edvardas KANIAVA
-  36. Vaclovas KARBAUSKIS
-  37. Ramonas KARBAUSKIS
-  38. Edvardas KAREâKA
-  39. Justinas KAROSAS
-  40. Algis KAÉTA
-  41. Gediminas KIRKILAS
-  42. Dobilas Jonas KIRVELIS (fdepuis 07/03/2004)
-  43. Audrius KLIONIS
-  44. Egidijus KLUMBYS
-  45. Gintautas KNIUKTA
-  46. Jonas KORENKA
-  47. Jeronimas KRAUJELIS
-  48. K'stutis KRIˇâIĚNAS
-  49. Stasys KRUÎINAUSKAS
-  50. Andrius KUBILIUS
-  51. Algirdas KUNâINAS
-  52. K'stutis KUZMICKAS
-  53. Saulius LAPńNAS
-  54. Vytautas LAPÉNAS
-  55. Arminas LYDEKA
-  56. Jonas LIONGINAS
-  57. Alfonsas MACAITIS
-  58. Zenonas MAâERNIUS
-  59. Eugenijus MALDEIKIS
-  60. Virginijus MARTIAUSKAS
-  61. Eligijus MASIULIS
-  62. Algimantas MATULEVIâIUS
-  63. Juozas MATULEVIâIUS
-  64. Nikolaj MEDVEDEV
-  65. Art ?ras MELIANAS
-  66. Gintautas MIKOLAITIS
-  67. Dangutň MIKUTIENÉ
-  68. Gabriel Jan MINCEVIâ
-  69. Algirdas MONKEVIâIUS
-  70. Janň NARVILIENÉ
-  71. Saulius NEFAS (depuis 06/29/2004)
-  72. Visvaldas NEKRAAS
-  73. Juozas OLEKAS
-  74. Vladimir ORECHOV
-  75. Raimundas PALAITIS
-  76. Juozas PALIONIS
-  77. Petras PAPOVAS
-  78. Arturas PAULAUSKAS
-  79. Artur PLOKTO
-  80. Aleksander POPLAVSKI
-  81. Vasilijus POPOVAS
-  82. Mykolas PRONCKUS
-  83. Kazimira Danutň PRUNSKIENÉ
-  84. Alfonsas PULOKAS
-  85. Giedrň PURVANECKIENÉ
-  86. Juozas RAISTENSKIS
-  87. Alvydas RAMANAUSKAS
-  88. Jurgis RAZMA
-  89. Algis RIMAS
-  90. Klemensas RIMˇELIS
-  91. Viktoras RINKEVIâIUS
-  92. Julius SABATAUSKAS
-  93. Alvydas SADECKAS
-  94. Algimantas SALAMAKINAS
-  95. Algirdas SAUDARGAS
-  96. Vytautas SAULIS
-  97. Eimundas SAVICKAS
-  98. Romanas Algimantas SEDLICKAS
-  99. Valerijus SIMULIK
-  100. Rimantas SINKEVIâIUS
-  101. Algirdas SYSAS
-  102. K'stutis SKAMARAKAS
-  103. Egidijus SKARBALIUS
-  104. Arturas SKARDÎIUS
-  105. Vaclav STANKEVIâ
-  106. Antanas Napoleonas STASIˇKIS
-  107. Nijolň STEIBLIENÉ
-  108. Gintaras STEPONAVIâIUS
-  109. Ilona STULPINIENń (depuis 07/02/2004)
-  110. Eduardas ˇABLINSKAS
-  111. Irena ˇIAULIENÉ
-  112. Gintaras ˇILEIKIS
-  113. Gintautas ˇIVICKAS
-  114. GraĎina ˇMIGELSKIENń (depuis 06/23/2004)
-  115. Raimondas ˇUKYS
-  116. Vytautas ˇUSTAUSKAS
-  117. Dalia TEIERSKYTÉ
-  118. Valdemar TOMAEVSKI
-  119. Valerij TRETJAKOV
-  120. Viktor USPASKICH
-  121. Jurgis UTOVKA
-  122. Gediminas VAGNORIUS
-  123. Rimas VALâIUKAS
-  124. Antanas VALYS (depuis 10/15/2002)
-  125. Egidijus VAREIKIS
-  126. Arturas VAZBYS
-  127. Domininkas VELIâKA
-  128. Virmantas VELIKONIS
-  129. Birutň VÉSAITÉ
-  130. Julius VESELKA
-  131. Pranas VILKAS
-  132. Vytautas ZABIELA (depuis 11/01/2003)
-  133. Roma ÎAKAITIENÉ
-  134. Vladas ÎALNERAUSKAS
-  135. Henrikas ÎUKAUSKAS
-  Rimvydas VAITAKAS (jusque 10/31/2003)
-  Rimantas RUZAS (jusque 10/14/2002)
-  Késtutis MASIULIS (de 07/28/2004 au 08/16/2004)
-  Vytenis Povilas ANDRIUKAITIS (jusque 07/27/2004)
-  Vytautas KVIETKAUSKAS (jusque 07/27/2004)
-  Arvydas VIDÎIĚNAS (jusque 07/27/2004)
-  Vytautas JUˇKUS (depuis 07/02/2004 jusque 07/02/2004)
-  Rolandas PAVILIONIS (jusque 07/01/2004)
-  Aloyzas SAKALAS (jusque 07/01/2004)
-  Audronius AÎUBALIS (de 06/23/2004 au 06/28/2004)
-  Gintaras DIDÎIOKAS (jusque 06/22/2004)
-  Vytautas LANDSBERGIS (jusque 06/22/2004)
-  Vitas MATUZAS (jusque 03/12/2003)
-  Dalia KUTRAITÉ GIEDRAITIENÉ (jusque 02/25/2003)
-  Alvydas MEDALINSKAS (jusque 02/25/2003)
-  Rolandas PAKSAS (jusque 02/15/2003)

Source : Parlement lituanien[ Imprimer cet article ] [ Haut ]
 

 
 
  01. Accueil
02. Albanie
03. Arménie
04. Azerbaďdjan
05. Biélorussie
06. Bosnie-Herzégovine
07. Croatie
08. Géorgie
09. Kazakhstan
10. Kirghizstan
11. Macédoine
12. Moldavie
13. Monténégro
14. Ouzbékistan
15. Russie
16. Serbie
17. Tadjikistan
18. Turkménistan
19. Ukraine
20. Etats autoproclamés
21. Union européenne
22. Grandes régions d'Europe et d'Asie
23. Thčmes transversaux
24. Les séminaires et les conférences
25. Les dossiers du COLISEE

Contact
 

 
 
Dans la même rubrique

Autres articles :
Lituanie : le deuxičme tour des législatives rééquilibre les résultats du premier
Lituanie : la composition du Parlement (2000-2004)
Lituanie : Les résultats du premier tour des législatives du 10 octobre 2004
Lituanie : Biographie du Président du Parlement, Arturas Paulaskas

 © 2013 COLISEE